MS Excel – Spreadsheet

MS Excel compact – Spreadsheet

Excel (spreadsheet) is een rekenprogramma, dat je in je toekomstige baan veel zult gebruiken. Je wint er namelijk enorm veel tijd mee. Met Excel kun je allerlei berekeningen doen en grafieken maken. Excel is onderdeel van het Microsoft Office pakket.

Deze module is meer dan basiskennis.

In de module Excel gaan we in op de volgende onderwerpen:

Rekenen met Excel

 • Excel starten
 • Cellen, werkblad en werkmap
 • Tekst invoeren en verbeteren
 • Getallen en berekeningen
 • Formules maken
 • Werkmap opslaan met Opslaan als
 • Werkmap opslaan en sluiten
 • Nieuwe werkmap
 • Excel afsluiten

Basisvaardigheden

 • Werkmap openen
 • Bereiken selecteren
 • Berekeningen en automatisch optellen
 • Lange tekst en speciale karakters
 • Celinhoud opmaken
 • Uitlijnen en samenvoegen
 • Opvulkleur en randen
 • Opmaak kopiëren en wissen

Formules en getalnotities

 • Formules maken
 • Getalnotities
 • Duizendtallen en decimalen
 • Procenten
 • Geldzaken
 • Datum en tijd
 • Operatoren en rekenregels

Verplaatsen en kopiëren

 • Alles op z’n plek
 • Verplaatsen binnen werkblad
 • Kopiëren binnen werkblad
 • Ongedaan maken en opnieuw
 • Lijstjes maken
 • Formules en opmaak kopiëren
 • Plakken via keuzepalet
 • Kopiëren en verplaatsen tussen werkmappen

Kolommen, rijen en werkbladen

 • Werken met kolommen, rijen en werkbladen
 • Kolombreedte
 • Rijhoogte
 • Rijen en kolommen invoegen
 • Rijen en kolommen verwijderen
 • Werkblad hernoemen en tabkleur
 • Werkblad verbergen, verwijderen en invoegen
 • Werkblad kopiëren en verplaatsen
 • Cellen koppelen
 • Beveiligen

Grafieken

 • Grafieken maken
 • Kolomgrafiek: gegevens en grafiektype
 • Kolomgrafiek: indeling en stijl
 • Kolomgrafiek: titels maken
 • Kolomgrafiek: grafiekelementen opmaken
 • Kolomgrafiek: afmetingen en plaats
 • Lijngrafiek
 • Cirkelgrafiek
 • Staafgrafiek
 • Grafiektype wijzigen
 • Vormstijl en WordArt

Celverwijzigen

 • Formules: verbanden tussen cellen
 • Relatieve celverwijzing
 • Aangepast formules
 • Absolute celverwijzing
 • Fouten opsporen
 • Foutmeldingen

Afdrukken en documentindeling

 • Spellingcontrole
 • Werkbladenweergave
 • Venster afdrukken
 • Afdrukopties
 • Documentenindeling (Lay-out)
 • Marges
 • Kop- en voetteksten
 • Titels, koppen en rasterlijnen
 • Afdrukschaal, afdrukstand en papierformaat
 • Grafiek afdrukken

Functies

 • Schrijfwijze van een functie
 • Functie SOM
 • Functies AANTAL en AANTALARG
 • Functies MAX, MIN, en GEMIDDELDE
 • Functie AFRONDEN
 • Geneste functie
 • Functie ALS
 • Functies VANDAAG en NU
 • Datum en tijdrekenen

Werken met lijsten

 • Grote werkbladen en lijsten
 • Navigeren
 • In- en uitzoomen
 • Deelvensters
 • Gegevens invoeren
 • Zoeken en vervangen
 • Sorteren
 • Filteren
 • Automatische tabelopmaak

 

Kennis van Spreadsheet, een rekenprogramma, zal je vaak van pas komen. Grafieken, reeksen getallen die moeten worden opgeteld en het maken van andere berekeningen kan met het gebruik van een rekenprogramma enorme tijdwinst opleveren.

 

Deze module is een onderdeel van de opleiding Administratief medewerker maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Na het maken van een examen ontvang je bij voldoende resultaat een certificaat.

Start: 4 x per jaar, bij voldoende aanmeldingen (informeer hiervoor bij de cursusleiding).

Duur: maximaal 9 lesavonden van 90 minuten.

Voor meer informatie, neem gerust contact op.

Kosten: € 307,50 (inclusief boeken en examengeld).

Wil je snel starten of heb je de voorkeur om ongestoord les te krijgen, één-op-één, doelgericht en persoonlijk.

Volg dan deze module individueel. Leer de tips en trucjes van MS Excel, direct toe te passen in je werksituatie.

Ook dan kun je kiezen voor het maken van een examen, je ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat.

 • Kosten: € 425,- (inclusief boekengeld).
 • Examenkosten; € 45,-
 • Duur: maximaal 5 bijeenkomsten van 90 minuten,
 • Eventueel afsluitend met een examen (ook  90 minuten).

Start: In overleg, je kunt al binnen twee weken starten!!

Voor meer informatie, neem gerust contact op.

Direct inschrijven

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die u invult.

ja, ik bestel ook bijbehorende boeken

Roepnaam

Doopnamen

Achternaam

Meisjesnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats / -land

Adres

Postcode

Plaats

E-mail adres

Telefoonnummer

Opmerkingen of ander factuuradres:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van VAN DEN BOOM opleidingen